ผักปลังสารพันประโยชน์ต่อสุขภาพ

ประเทศไทยมีความหลายหลากทางพันธุ์พืชสูงมากประเทศหนึ่งในโลก ด้วยปริมาณพืชที่มีมากนับหมื่นชนิด อีกทั้งคนไทยในอดีตรู้จักใช้ประโยชน์จากพืช ทั้งผักและผลไม้ที่มีอยู่แล้วทั่วไปรอบถิ่นที่อยู่อาศัย ซึ่งเรียกกันติดปากว่า “พืชผักพื้นบ้าน” นั่นเอง นิยมนำมากินเป็นอาหารและยารักษาโรค

ผัก-ปรัง
เนื่องจากพืชผักและผลไม้พื้นบ้านเหล่านี้มีสีสันและรสชาติต่างๆ กัน ซึ่งสีต่างๆ เหล่านั้นบ่งบอกถึงสารสำคัญที่มีอยู่ต่างชนิดกัน เช่น สีแดง – เหลืองของสารบีตาแคโรทีน (betacarotene) ในฟักทอง มะละกอสุก มะเขือเทศ เป็นต้น และรสชาติต่างๆ ของพืชพื้นบ้านเหล่านี้ล้วนเป็นสรรพคุณทางยาทั้งสิ้น

ผัด-ผักปรัง
ทั้งหมดนี้เป็นความรู้ที่สืบเนื่องกันมาและถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง และกลายเป็น “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ให้คนไทยกินผักพื้นบ้าน เพราะมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่าง
ปัจจุบัน คนไทยตื่นตัวเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพและมีการพูดถึงผักพื้นบ้านมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นเพราะคุณประโยชน์ต่อร่างกายตามที่ทราบกันดีอยู่แล้ว

ข้อเด่นของผักพื้นบ้านอีกประการคือเรื่องความปลอดภัย เพราะพืชผักพื้นบ้านได้ชื่อว่าปลอดสารพิษเนื่องจากสามารถเกิดและเจริญเติบโตได้ตามธรรมชาติ และมีภูมิต้านทานต่อการเกิดโรคจากแมลงศัตรูพืชต่างๆ ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องใช้สารพิษฆ่าแมลงเหมือนผักเมืองหรือผักแปลง

หลายคนที่นิยมกินผักพื้นบ้านเป็นประจำอยู่แล้วแต่เมื่อเอ่ยชื่อ “ผักปลัง” ก็อาจมีคนที่ไม่รู้ว่าคือผักอะไรดังนั้น ผู้เขียนขอนำเสนอ “ผักปลัง” ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ

ผักปลัง… และถิ่นกำเนิด
ผักปลังมีชื่อพื้นเมืองว่า “ผักปั๋ง” เป็นผักพื้นบ้านของไทยที่พบเห็นตามที่ชื้นทั่วไป มี 2 ชนิด แตกต่างกันที่สีของลำต้น ชื่อวิทยาศาสตร์ของผักปลังที่ลำต้นมีสีเขียวธรรมชาติ (หรือผักปลังขาว) คือ Basella alba Linn.สำหรับผักปลังที่ลำต้นสีม่วงแดง มีชื่อวิทยาศาสตร์ Basella rubra Linn.ผักปลังทั้ง 2 ชนิดอยู่ในวงศ์ Basellaceae ถิ่นกำเนิดของผักปลังอยู่ในเองเชียและแอฟริกาขึ้นง่ายในดินแทบทุกสภาพแต่จะเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่ชุ่มชื้น

ประโยชน์ต่อสุขภาพของผักปลัง
ประโยชน์ทางอาหาร
คุณค่าทางอาหารของผักปลังนั้นมีมากทีเดียวเพราะมีวิตามินและเกลือแร่อยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะ สารบีตาแคโรทีน มีเมื่อกินเข้าในร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็นวิตามินบำรุงสายตาได้ แล้วยังมีคุณสมบัติเป็นสารช่วยป้องกันมะเร็งด้วย
โดยทั่วไปเราจะนำยอดอ่อน ใบอ่อน และดอกอ่อนซึ่งมีรสจืดเย็น มากินในรูปผักสดจิ้มกับน้ำพริกหรือนำมาปรุงอาหารก็ได้ เช่น แกงต่างๆ (แกงส้ม แกงแค แกงปลา) ผัดกับแหนม หรือใส่แกงอ่อมหอย อีกด้วย

เทพธิดาสุดสวยกับวิมานสุดอลังการด้วยบุญที่ตนเคยกระทำไว้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์

ในท่ามกลางเทพนครนั้น มีเวชยันตปราสาทสูงถึง 1,000 โยชน์ มีความสวยงามสุดพรรณนา ล้วนแล้วประดับด้วยรัตนชาติ 7 ประการ เพราะเป็นที่ประทับของท้าวสักกะจอมเทพ พระนครนั้นประกอบด้วยประตู 1,000 บาน ประกอบด้วยอุทยานสวรรค์และสระโบกขรณี ที่เรือนยอดของเวชยันต์ปราสาทซึ่งมีความสูง 700 โยชน์ ล้วนประกอบด้วยแก้ว 7 ประการทั้งสิ้น มีธงหลากสีประดับประดาอย่างสวยงาม ธงต่างๆ เหล่านั้นสูงถึง 300 โยชน์ ผุดขึ้นในท่ามกลางพระนคร ตรงไหนมีคันธงเป็นทองตัวธงจะเป็นแก้วมณี ผืนธงจะเป็นทองระยิบระยับ ถ้าคันธงเป็นแก้วประพาฬ ผืนธงจะเป็นแก้วมุกดา หากคันธงเป็นแก้ว 7 ประการ ผืนธงจะเป็นแก้ว 7 ประการ เหมือนกัน
 เทพ-ธิดา  ออกจากเวชยันตปราสาทอันเป็นที่ประทับของพระอินทร์แล้ว ซึ่งมีความยิ่งใหญ่อลังการแล้ว ยังมีอุทยานสวรรค์เกิดขึ้นมากมาย  ทิศตะวันออก มีอุทยานสวรรค์ชื่อ จิตรลดา ที่ใหญ่โตโอฬารมาก สวยงามกว่าสวนที่มีทั้งหมด มีเนื้อที่ประมาณ 500 โยชน์ มีสระโบกขรณี 2 สระ คือ จิตรโบกขรณี และจุลจิตรโบกขรณี เหตุที่สวนนี้ ชื่อจิตรลดา เพราะว่ามีเถาวัลย์ที่พิเศษซึ่งเป็นเถาชั้นยอดอยู่ชนิดหนึ่ง ชื่อว่า อาสาวดี เถาวัลย์ชนิดนี้ หนึ่งพันปีจะออกดอกครั้งหนึ่ง เมื่อออกผลก็จะออกเพียงผลเดียวเท่านั้น ครั้งออกผลแล้วจะส่งกลิ่นหอม ไม่แพ้ดอกปาริชาติ ดังนั้นเถาวัลย์นี้ จึงเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของเหล่าทวยเทพ ต่างรอคอยดูผลของเถาวัลย์อาสาวดีนี้
สวย-ที่สุด
  ทิศตะวันตก มีอุทยานสวรรค์ชื่อ นันทวัน ในสวนนี้ จะมีสระโบกขรณี 2 สระ คือ มหานันทาโบกขรณี และจุลลนันทาโบกขรณี และมีแท่นบรรทมสำหรับให้เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ได้ทำการจุติด้วย ซึ่งเทพผู้เกิดจุตินิมิต จะมายังสวนนี้เพื่อทำการจุติ เหล่าทวยเทพสหายก็จะมาอำนวยอวยพรให้บังเกิดในสุคติภพต่อไป
 

ส่วนหนึ่งของวิมานผู้ที่ได้ถวายข้าวปลาอาหารแด่ภิกษุสงฆ์
และได้บริจาคเงินเพื่อสร้างที่พักสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกอยู่เป็นประจำ  
 
     นอกจากนี้ที่สวนนันทวัน ยังมีดอกมณฑารพเกิดขึ้นมากมาย เป็นต้นไม้ประจำสวนนันทวัน ดอกไม้นี้เคยตกจากสวรรค์ เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่พระองค์กำลังดับขันธปรินิพพาน ดอกมณฑารพมีสีเหลืองทอง มีรัศมีสวยงามมาก มีกลีบเท่าฉัตร ใบไม้ ละอองเกสรใหญ่เท่าทะนาน และในระหว่างสระก็มีสวน ในระหว่างสวนก็มีสระ สลับกันไปอย่างเป็นระเบียบ งดงาม สระแต่ละสระจะมีขนาดกว้างใหญ่ไม่เท่ากัน แต่ส่วนมากจะกว้างประมาณ 500 โยชน์
 
      ทิศเหนือ มีอุทยานสวรรค์ชื่อ มิสกวัน ภายในมีสระโบกขรณี 2 สระ คือ สุธรรมาโบกขรณี และธรรมาโบกขรณี
   ทิศใต้ มีอุทยานสวรรค์ชื่อ ปารุสกวัน เป็นสวนสวยที่ใหญ่ที่สุดในทิศนี้ มีสระโบกขรณี 2 สระ คือ ภัททาโบกขรณี และสุภัททาโบกขรณี
 
     ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ในระหว่างสวนมิสกวันกับสวนนันทวัน มีสระบัวชื่อ ปทุมวัน ซึ่งมีความงามมาก ชาวสวรรค์มักจะพาไปเก็บดอกปทุมนี้ เพื่อไปบูชาพระจุฬามณีในวันพระ 8 ค่ำ 14 ค่ำ และ 15 ค่ำ เป็นประจำ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในระหว่างสวนนันทวันกับสวนปารุสกวัน มีสระบัวชื่อ อุบลวัน เป็นสระ บัวสาย ที่มีชื่อเสียงมาก
 

 
     ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ในระหว่างสวนปารุสกวันกับสวนจิตรลดา มีสระบัวชื่อ นิลุบลวัน เป็นสระบัวเขียว ณ บริเวณนี้ จะเป็นที่ประดิษฐานของพระมหาจุฬามณี บุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าเทวดา ทั้งหลาย ซึ่งจะพากันมากราบไหว้บูชาด้วยทิพยบุปผาอยู่เป็นประจำ เพื่อเติมบุญบารมีให้กับตนเอง เพราะเมื่ออยู่บนสวรรค์แล้ว หมดสิทธิ์ทำความดี มีเพียงสถานที่เดียวที่จะก่อบุญกุศลได้ ชาวสวรรค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพุทธศาสนิกชน ครั้งเมื่อเป็นมนุษย์อาจจะมีความเชื่อหลากหลาย เพราะความไม่รู้ ต่อเมื่อได้อยู่บนสวรรค์แล้ว จะรู้ด้วยตนเองว่า ทำบุญในพระพุทธศาสนาจึงจะถูกหลักแห่งการทำบุญ คือ ทำแล้วได้บุญมาก
 
     ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างสวนมิสกวันกับสวนจิตรลดา จะมีสระบัวชื่อ ปุณฑริกวัน เป็นสระดอกบัวขาว ที่สวนนี้จะมีต้นปาริฉัตร ใต้ต้นปาริฉัตรจะมีบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ ที่ประทับนั่งของพระอินทร์ และยังมีสุธรรมเทวสภา อันเป็นที่ประชุมของเหล่าเทวดาอีกด้วย เยื้องจากสุธรรมเทวสภา จะมีสระแก้วใส และมีป่ามหาวัน ที่ตรงนี้จะมีปราสาทพันหลังเกิดขึ้น สำหรับเป็นที่ประทับของพระอินทร์ และเหล่าทวยเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่ ที่เข้ามาเที่ยวชมอุทยานสวรรค์แห่งนี้
 

เฮ!อ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว สร้างเสร็จ-เพิ่มพื้นที่เกษตร.

กรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวเสร็จแล้ว พร้อมกักเก็บน้ำฤดูฝนแก้ภัยแล้ง เพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อการเกษตรได้อีก 6,000 ไร่
อ่าง-เก็บน้ำเมื่อวันที่ 21 ก.ค. นายประพิศ จันทร์มา  ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ว่าขณะนี้การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย สามารถกักเก็บน้ำได้ทันฤดูฝน 2559 นี้ โดยมีความจุอ่าง 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ

6,000 ไร่ ในเขต ต.อ่าวตง ต.วังมะปรางเหนือ ต.เขาวิเศษ และเทศบาลวังมะปราง ในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาของ อ.วังวิเศษ ซึ่งมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ส่วนระบบส่งน้ำเป็นระบบท่อความยาว 32.25 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ จะดำเนินการก่อสร้างในปี 2560 คาดหมายว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561

“เมื่อสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จ สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันที เป็นแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนสำหรับระบายลงลำน้ำเดิม สำหรับการเกษตรกรรม การรักษาระบบนิเวศ การประปา  และเมื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำเสร็จในเร็วๆนี้ ก็จะเพิ่มพื้นที่การเกษตรได้ถึง 6,000 ไร่ แก้ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องการขาดแคลนน้ำทำกินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”นายประพิศกล่าว.

ชาวพุทธทั่วไทย ร่วมทำบุญ วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา

บรรยากาศการทำบุญเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ภายในวัดพระศรีมหาธาตุบางเขน ขณะนี้ ได้มีประชาชน พุทธศาสนิกชน จำนวนมาก เดินทางมาร่วมทำบุญ และร่วมกิจกรรมเวียนเทียนที่ทางวัดจัดขึ้น รวมถึงกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินตลอดทั้งวัน อาทิ การร่วมกันถวายสังฆทาน การร่วมถวายเครื่องไทยทาน ผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา การทำบุญพระพุทธรูปประจำวันเกิด การทำบุญร่วมถวายผ้าไตร การบูชาแผ่นทอง รวมถึงการร่วมทำบุญบูชาดอกไม้ธูปเทียนเพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเข้มงวด

ทำ-บุญ

ปชช.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์90รูปจำนวนมาก      บรรยากาศที่ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในช่วงเช้าวันนี้ นายจักกพันธุ์ ผิวงาม ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 90 รูป ในงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2559 ในงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2559 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 12- 15 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนตระหนักถึงแก่นแท้ของหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 

ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าแต่งกายชุดปฏิบัติธรรมสีขาว หรือ สีนวล ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ลด ละ เลิกอบายมุข ปฏิบัติธรรม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตล่าสุด มีประชาชนทยอยเข้ามาทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา มีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 90 รูป นอกจากนี้ ยังมีการแห่เทียนพรรษา และปล่อยขบวนรถไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาด้วย    อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ กรมการศาสนา ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ภาครัฐ และภาคเอกชนจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ปลื้มใจคนไทย เก่ง ธชย กวาดรางวัลมากสุดบนเวทีดนตรีโลก กับ 14 เหรียญทอง

ยอดเยี่ยม เก่ง ธชย กวาดรางวัลมากที่สุดในการประกวดดนตรีระดับโลก คว้า 5 โล่ 14 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และอีก 2 เหรียญพิเศษ สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศอีกครั้ง

เก่ง-เก่งจริงๆ

หลังจากที่เมื่อไม่กี่วันก่อน คนไทยมีอันได้ปลื้มใจอย่างสุด ๆ เมื่อ เก่ง ธชย หรือ เก่ง เดอะวอยซ์ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศด้วยการพาเครื่องดนตรีไทยอย่าง จะเข้ ทะลุเข้ารอบ final ทั้งยังคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม ในการประกวดดนตรีระดับโลก World Championships of Performing Arts ครั้งที่ 20 ซึ่งจัดขึ้นที่ลอสแอนเจลิส สหรัฐฯ อเมริกา [อ่านข่าว สุดยอด ! เก่ง ธชย โชว์เดี่ยวจะเข้ ผ่านเข้ารอบไฟนอลเวทีดนตรีระดับโลก]

ล่าสุดวันนี้ (17 กรกฎาคม 2559) ต้องเรียกได้ว่า เก่ง ธชย ได้นำพาความยินดีครั้งใหญ่มาให้เราชาวไทยได้ภาคภูมิใจกันอีกครั้ง กับความสำเร็จที่ทั่วโลกต่างยอมรับ ด้วยการกวาด 5 โล่ 14 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และอีก 2 เหรียญพิเศษคือเหรียญ Spirit Team ยอดเยี่ยม ของทีมชาติไทย และเหรียญผู้มีความโด่ดเด่นในการประกวด
ปลื้มใจคนไทย เก่ง ธชย กวาดรางวัลมากสุดบนเวทีดนตรีโลก กับ 14 เหรียญทองปลื้มใจคนไทย เก่ง ธชย กวาดรางวัลมากสุดบนเวทีดนตรีโลก กับ 14 เหรียญทอง

งานนี้แม้รางวัล Champ of the champ จะตกเป็นของประเทศซิมบับเวย์ แต่คนที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะไม่ใช่ใครอื่นนอกจาก เก่ง ธชย ผู้นี้ที่สามารถพา จะเข้ไทย ไปติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก รวมทั้งตัวเขายังเป็นศิลปินเพียงหนึ่งเดียวที่กวาดรางวัลเยอะที่สุดอีกด้วย ซึ่งเขาก็ขอมอบรางวัลอันยิ่งใหญ่นี้ให้แก่คนไทยทุกคน

ปลื้มใจคนไทย เก่ง ธชย กวาดรางวัลมากสุดบนเวทีดนตรีโลก กับ 14 เหรียญทอง

รวบหนุ่มลอบขนไข่เป็ดดิบ หวั่นพาหะนำเชื้อไข้หวัดนก

ตำรวจคลองลึก รวบหนุ่มไทยลอบขนไข่เป็ดดิบกว่า 8พันฟองจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในไทย หวั่นเป็นพาหะนำเชื้อไข้หวัดนกเร่งทำลายทิ้ง
ขน-ไข่เวลา 11.00น.เมื่อวันที่14ก.ค.นายวิบูลย์ ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่นำเอาไข่เป็ดดิบจำนวน 8,400ฟอง ซึ่งเป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุมได้บนรถกระบะยี่ห้อ suzukicarry สีขาว  ทะเบียน  บน-148 สระแก้ว  ซึ่งมีนายอธิราช อ่อนน้อม อายุ 30ปี เป็นคนขับ ๆจากชายแดนบริเวณบ้านท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

เข้ามาที่หน้าตลาดโรงเกลือ นำไปทำลายทิ้ง เนื่องจากว่าผิดกฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ห้ามนำเข้าไข่ดิบประเภทต่างๆจากประเทศเพื่อนบ้าน สิ่งสำคัญเกรงว่าไข่เป็ดดิบทั้งหมดจะเป็นพาหะนำเอาเชื้อโรคไข้หวัดนกในประเทศกัมพูชามาระบาดในประเทศไทย  เนื่องจากในประเทศกัมพูชายังมีโรคไข้หวัดนกระบาดอยู่ในหลายพื้นที่

ทั้งนี้จากการสอบสวนนายอธิราช ยอมรับ ว่าไข่เป็ดดิบทั้งหมดนำมาจากฝั่งประเทศกัมพูชาแต่ไม่รู้ว่าข้ามชายแดนมาได้อย่างไรเพราะตนมีหน้าที่ขับรถบรรทุกไข่เป็ดดิบทั้งหมดมาส่งให้ลูกค้าชาวกัมพูชาในตลาดโรงเกลือเท่านั้น

เสือมเหศวร!! ตำนาน4ขุนโจรโรบินฮู้ดเมืองไทย

เสือมเหศวร มีชื่อจริงว่า ศวร เภรีวงษ์ เกิดและเติบโตที่จังหวัดสุพรรณบุรี อดีตเคยรับราชการทหาร แต่หลังจากถูกปลดประจำการ ก็โดนอำนาจรัฐรังแกใส่ความว่าฆ่าพ่อตัวเองและยังถูกตามล่าจากคนที่ฆ่าพ่อตัวเองอีกด้วย จึงต้องหนีตายหัวซุกหัวซุนและได้เข้าไปอยู่กับซุ้มเสือฝ้าย ร่ำเรียนวิชาอาคมต่างๆจนชำนาน และด้วยความแค้นมันสุมอก จึงได้กลับไปแก้แค้นคนที่ฆ่าพ่อของตัวเอง หลังจากนั้นก็เดินบนเส้นทางโจรเรื่อยมา

ตำนาน-เสือ

โดย เสือมเหศวร จะเลือกปล้นคนรวยเพื่อนำมาช่วยคนจน จึงได้ชื่อว่า โรบินฮู้ดเมืองไทย ด้านที่มาของชื่อ เสือมเหศวร มาจากการแขวนพระเครื่องมเหศวรไว้ที่คอเสมอ นพคุณของพระเครื่องมเหศวร เป็นไปในทางแคล้วคลาดปลอดภัย ขนาดโดนยิงหลายครั้งทั้งที่หัวและลำตัว ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลย ทางด้านฉายา จอมโจรมเหศวร ได้มากจากการปล้นเพราะเมื่อเวลาออกปล้น จะปล้นด้วยความโหดเหี้ยม

ปัจจุบันเสียชีวิตแล้วอย่างสงบด้วยวัย 101 ปี

เสือดำ มีชื่อจริงว่า ระพิน เดิมเป็นแค่วัยรุ่นธรรมดาที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร แต่อยู่มาวันหนึ่งชีวิตก็เปลี่ยนไปต้องมาเดินบนเส้นทางสายโจรโดยไม่มีทางเลือก ซึ่งเหตุการณ์พลิกชีวิตสืบเนื่องมาจากกลุ่มโจรได้บุกปล้นควายที่บ้านจนหมดคอก และกวาดเอาทรัพย์สินเงินทองไปจนหมดบ้าน แม้แต่ข้าวสารกรอกหม้อก็ไม่มีจะกิน จึงได้ตามไปแก้แค้นเพราะสืบรู้มาว่าโจรที่ขึ้นบ้านคือวัยรุ่นกลุ่มข้างเคียง โดยยิงวัยรุ่นกลุ่มนั้นตายไป 4 ศพ จึงถูกตำรวจติดตามตัว เลยต้องหนีออกจากบ้าน เปิดตำนานเส้นทางโจรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ซึ่งชื่อเสือดำมาจากการสวมชุดดำเวลาออกปล้นและใช้ปืนคู่ เวลาออกปล้นจะประกาศให้เจ้าทรัพย์รู้ล่วงหน้าเป็นสัปดาห์และปล้นด้วยความสุภาพ นิยมปล้นแต่คนรวยให้คนยากจน และบริจาคให้เป็นสาธารณประโยชน์ จนได้รับฉายาว่า “สุภาพบุรุษเสือดำ” เช่นเดียวกับเสือใบ

ปัจจุบันบวชเป็นพระได้ฉายาว่า หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีนวล ย่านหนองแขม

เสือใบ มีชื่อจริงว่า ใบ สะอาดดี เป็นชาวนาธรรมดาในจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่มาวันหนึ่งถูกโจรวัยรุ่นเข้ามาขโมยควายถึงในบ้าน แต่ก็ไม่ได้คิดแค้นอะไร เพราะเห็นว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายและไม่มีการสูญเสียเลือดเนื้อ ด้วยความย่ามใจ 5 เดือนต่อมา โจรวัยรุ่นกลุ่มเดิมได้ย้อนกลับมาปล้นอีกครั้งและคราวนี้ได้ฉุดน้องเมียไปด้วย สร้างความโกธรแค้นให้กับเสือใบเป็นอย่างมากที่ถูกรังแกถึงสองครั้งจึงได้หยิบปืนลูกซองออกตามล่าโจรกลุ่มนี้ สุดท้ายได้ฆ่าโจรตายไป2ศพและสามารถช่วยน้องเมียกลับคืนมาได้ แต่ก็ต้องหนีออกจากบ้านเข้าสู่เส้นทางโจร เนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ตามจับ

เสือใบ ได้ขึ้นชื่อว่าโรบินฮู้ดเมืองไทยเพราะเลือกปล้นเฉพาะคนรวยหน้าเลือดขี้โกงที่ชอบโกงเงินจากคนจน แต่คนรวยที่มีคุณธรรมที่ชอบช่วยเหลือชาวบ้านจะไม่ปล้น นอกจากนี้การปล้นแต่ล่ะครั้งจะเอาทรัพย์สินแค่ครึ่งเดียว ใช้วิธีปล้นแบบขอเจ้าทรัพย์ สิ่งไหนเจ้าทรัพย์ไม่ให้ก็ไม่เอาและห้ามทำร้ายเจ้าทรัพย์เด็ดขาด ยกเว้นจะขัดขืนต่อสู้ เมื่อได้ทรัพย์สินมาจะนำบางส่วนไปแจกจ่ายคนจน ทางด้านฉายา สุภาพบุรุษเสือใบ มาจากลักษณะการปล้นด้วยความสุภาพและเวลาออกปล้นจะแต่งชุดสีดำ สวมหมวกสีดำ

ปัจจุบัน เสือใบยังมีชีวิตอยู่ สุขภาพแข็งแรงแม้อายุจะล่วงเข้าวัย 80 กว่าแล้ว

เสือฝ้าย มีชื่อจริงว่า ฝ้าย เพ็ชนะ เป็นชาว อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เส้นทางโจรของเสือฝ้ายเริ่มต้นจากการถูกใส่ร้ายโดยหลานเขยซึ่งใกล้ชิดกับตำรวจ ทำให้เสือฝ้ายผู้บริสุทธิ์ต้องถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลอันตรายต่อชุมชนและรัฐ ต้องโทษทุกข์ทรมานแปดปีในสถานกักขัง ไม่สามารถอุทรความบริสุทธิ์ของตนเองได้ จำต้องรับกรรมในคุกจากความผิดที่ไม่ได้ก่อ เจ้าตัวจึงปวารณาไว้ว่า เมื่อรัฐเล่นตลกกับข้า ข้าก็จะสร้างเสียงหัวเราะให้พวกมัน! หลังจากได้รับอิสรภาพ เสือฝ้ายก็เปิดตำนานสร้างชื่อกลายเป็นจอมโจรผู้ยิ่งใหญ่

โดยเสือฝ้ายจะเลือกปล้นเฉพาะคนรวยและผู้มีอำนาจในท้องถิ่นนั้นๆที่ชอบขี้โกง ฉ้อฉล ขูดรีด หรืออาศัยอำนาจบารมีให้ตัวเองร่ำรวย ส่วนทางด้านทรัพย์สินที่ได้มา เสือฝ้ายจะนำไปจากจ่ายให้ถึงมือชาวบ้าน ทั้งในรูปแบบกู้ยืม ให้ฟรีหรือบริจาค เพื่อให้ชาวบ้านได้ลืมตาอ้าปากได้ ด้วยสาเหตุนี้เสือฝ้ายจึงถูกตามจับได้ยากเพราะเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านและยังช่วยกันปกป้อง กลุ่มเสือฝ้ายเป็นชุมโจรที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โจรเมืองไทย เพราะมีสมุนโจรรวมกันไม่ต่ำกว่า 100 ถึง 200 คน

ภายหลังในปี พ.ศ. 2489 เสือฝ้ายได้ช่วยเหลือทางการในการปราบปรามชุมโจรอื่นๆ และเข้ามอบตัวในที่สุด แต่แล้วในระหว่างทางที่เสือฝ้ายถูกควบคุมตัวไปกรุงเทพฯ จะเกิดเหตุอะไรขึ้นไม่ทราบ เสือฝ้ายได้ถูกนายร้อยตำรวจเอกที่ควบคุมตัวกระทำวิสามัญฆาตกรรมที่วัดโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

เส้นทางโจรโรบินฮู้ดเมืองไทยจะเห็นได้ว่าเกิดจากการถูกข่มเหงถูกรังแกที่คล้ายกัน แต่มีอุดมการณ์เดียวกันคือปล้นคนรวยขี้โกงเพื่อช่วยเหลือคนจน ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่สิ่งที่ทำอาจไม่ถูกต้องเสมอไปเพราะบ้านเมืองย่อมมีกฎหมายที่ทุกคนพึงปฎิบัติ หากไม่เชื่อกฎหมายแล้วบ้านเมืองจะสงบสุขได้อย่างไร

ไอเอสก่อเหตุต่อเนื่อง! บึ้มมัสยิดชีอะห์ในอิรักตายรวดเดียว 40 ศพ เจ็บเกือบร้อย

วันที่ 9 ก.ค. เอเอฟพีรายงานว่า เกิดเหตุระเบิดและยิงจรวดครกโจมตีมัสยิดไซยิด โมฮัมเหม็ด ศาสนสถานนิกายชีอะห์ในเมืองบาลาด ห่างจากกรุงแบกแดดของอิรัก ไปทางเหนือราว 70 กิโลเมตร ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 40 ราย และอีกกว่า 74 คนได้รับบาดเจ็บ โดยกองกำลังรัฐอิสลาม (ไอเอส) ระบุเป็นผู้ก่อเหตุ หลังเพิ่งอ้างว่านักรบไอเอสระเบิดรถยนต์พลีชีพโจมตีศูนย์การค้าในเขตคาร์ราดาของกรุงแบกแดด จนมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 292 รายเมื่อสัปดาห์ก่อน

People gather at the site of a suicide attack at the entrance of the Shi'ite Mausoleum of Sayid Mohammed bin Ali al-Hadi in Balad, north of Baghdad, Iraq, July 8, 2016.  REUTERS/Thaier Al-Sudani

โฆษกหน่วยบัญชาการปฏิบัติการร่วมของอิรักเปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 7 ก.ค.ตามเวลาท้องถิ่น กลุ่มติดอาวุธเปิดฉากโจมตีด้วยปืนครก จากนั้นนักรบพลีชีพ 3 คนในชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ความมั่นคงลักลอบแฝงตัวเตรียมบุกก่อเหตุในมัสยิด อย่างไรก็ตาม ตำรวจนำกำลังยิงสกัดคนร้ายและวิสามัญฯ ได้ 1 ราย ส่วนอีก 2 รายชิงจุดชนวนระเบิดฆ่าตัวตายบริเวณทางเข้าด้านนอก

วันเดียวกัน นายกรัฐมนตรีไฮเดอร์ อัล-อบาดี ผู้นำอิรัก อนุมัติการลาออกของนายโมฮัมเหม็ด กับบัน รมว.มหาดไทย หลังจากยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบต่อโศกนาฏกรรมในกรุงแบกแดด ซึ่งถือเป็นเหตุโจมตีนองเลือดที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่การแทรกแซงของกองทัพสหรัฐอเมริกาในปี 2546 นอกจากนี้ นายกฯ อบาดียังมีคำสั่งให้ปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคง และข่าวกรองของกรุงแบกแดดอีก 3 นาย รวมถึงพล.ต.ท.อับดูลามีร์ อัล-ชิมมารี ผู้บังคับการหน่วยบัญชาการปฏิบัติการแบกแดด เพราะล้มเหลวในการทำหน้าที่ และไม่สามารถยับยั้งความสูญเสียร้ายแรงที่เกิดขึ้นได้

บัญญัติ 10 ประการสำหรับวัยรุ่นที่พึงปฏิบัติต่อพ่อ-แม่

บัญญัติ 10 ประการ สำหรับลูกที่กำลังอยู่ในวัยรุ่นที่พึงปฏิบัติต่อพ่อ – แม่ เพื่อลดการขัดแย้ง สร้างความไว้วางใจจากพ่อ-แม่ และทำให้พ่อ-แม่มีความสุข

1. ถ้าต้องการให้พ่อ – แม่ให้อิสระภาพ ไม่ห้ามโน่น ห้ามนี่ ห้ามไป …..ห้ามทำ……ห้าม ไปหมด ก็ต้องพยายามทำตัวให้พ่อ – แม่ไว้วางใจและเชื่อใจว่าลูกจะไม่เถลไถลออกนอกลู่นอกทาง คบเพื่อนไม่ดี เช่น ถ้าอยากให้พ่อ – แม่อนุญาตให้ไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อน ก็ต้องประพฤติตัวให้ดี กลับบ้านตรงเวลาตามที่ได้ตกลงกับพ่อ – แม่ไว้

คน-ดี
2. ถ้าอยากเป็นตัวของตัวเอง คิดเอง ทำเอง พ่อ – แม่รับฟังและเห็นด้วย ก็ควรพูดด้วย เหตุและผล ด้วยวิธีการพูดที่นิ่มนวล ไม่ใช้อารมณ์เอะอะโวยวาย ตีโพยตีพาย หรือ พูดเท็จโกหกพ่อ- แม่

3. เมื่อต้องการให้พ่อ – แม่เข้าใจเรา เราต้องแสดงความรู้สึกของตนออกมาอย่างเปิดเผย จริงใจ กล้าสู้ความจริง กล้าขอคำปรึกษาจากพ่อ – แม่ อย่าเก็บงำปัญหา ความรู้สึกไว้ตามลำพังแต่ผู้เดียว

คาสิโนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยคงต้องบอกว่า เราคือผู้ให้บริการอันดับหนึ่ง คือผู้นำในการให้บริการเกมส์ คาสิโน สล๊อตออนไลน์ ยูโร2016 พนันกีฬาออนไลน์อย่างแทงบอลออนไลน์ ที่มีผู้เล่นเข้ามาเล่นมากที่สุด มีเกมส์ ให้ผู้เล่นเลือกเล่นได้อย่างหลากหลาย

: คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ แทงบอลยูโร.com

4. เด็กวัยรุ่นที่ดี ต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา หัดเข้าใจในความรู้สึกของพ่อ – แม่บ้าง ให้ลองคิดย้อนกลับไปว่าถ้าเราเป็นพ่อ – แม่เองแล้วมีลูกทำแบบนี้บ้าง เราจะรู้สึกอย่างไร?

5. เมื่อพ่อ – แม่พูดบ่นจู้จี้ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่บอกให้รู้ถึงความรู้สึก ความรัก ความห่วงใยของพ่อ –แม่ที่มีต่อลูกวัยรุ่นต้องพยายามเข้าใจ ยอมรับและไม่ถือโกรธ ไม่ทำตัวให้พ่อ–แม่ต้องเป็นห่วงเป็นใย กังวลใจ เช่น การคบเพื่อนที่ไม่ดี การเสพสิ่งเสพติดทั้งหลาย เมื่อพ่อ-แม่ผู้เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนตักเตือนก็ต้องเชื่อฟัง แล้วคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ใช่เอาแต่เถียงข้างๆ คูๆ ไร้เหตุผล

6. ถ้าต้องการให้พ่อ – แม่ปฏิบัติต่อเราอย่างเพื่อน เราต้องรู้จักเปิดเผย ไม่ปิดบังเมื่อมีปัญหาต้องระบาย เล่า หรือปรึกษาพ่อ – แม่ เหมือนกับที่เราไปปรึกษาเพื่อนของเรา

7. ยามใดที่เกิดปัญหาหรือผิดหวังจากเรื่องนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อน เรื่องการศึกษาเล่าเรียน เรื่องความรัก จงกลับไปหาพ่อ – แม่ เล่าระบายให้ท่านฟัง ตักและอ้อมแขนของท่านพร้อมที่จะโอบอุ้มให้ความรัก ความอบอุ่นเหมือนเช่นตอนที่เรายังเล็กๆ อยู่ คำพูด คำปลอบประโลมของท่านจะช่วยประคับประคองใจเราได้เป็นอย่างดี เราจะเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ หายว้าเหว่ รู้สึกว่ามีที่พึ่ง เกิดความมั่นใจและมีกำลังใจมากขึ้น เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้สำเร็จ

8. เมื่อพ่อ – แม่พูดสอน หรือตำหนิติเตียน ก็ควรนิ่งฟังอย่างตั้งใจ และยอมรับไม่ควรเถียงคอเป็นเอ็นเพราะจะไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ควรให้เวลาผ่านพ้นไป ต่างฝ่ายอารมณ์ดีขึ้นแล้วค่อยอธิบายถึงเหตุผลที่ต้องทำเช่นนั้น จะช่วยลดการขัดแย้งและและช่องว่าง ระหว่างวัยได้เป็นอย่างดี

9. ควรหาเวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกันกับพ่อ –แม่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นการดูทีวี ทำสวน ช่วยงานบ้าน เข้าครัวปรุงอาหาร หรือไปเที่ยวด้วยกัน เพราะกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้จะช่วยสานความสัมพันธ์ ทัศนคติที่ไม่ตรงกันให้เป็นไปในแนวเดียวกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น

10. จงแสดงความรัก ความเคารพ ความเอื้ออาทรต่อพ่อ – แม่บ้าง ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านไม่สบายก็ควรรินน้ำ เตรียมอาหาร จัดยาให้ท่าน เมื่อถึงวันสำคัญก็ควรแสดงความเคารพ ให้เกียรติท่าน สิ่งใดที่ทำเพื่อท่านได้ก็ควรทำ รวมทั้งการช่วยงานบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระของท่าน ท่านก็จะรักและเมตตาเราเพิ่มมากขึ้น

       ถ้าวัยรุ่นทั้งหลายสามารถปฏิบัติตนได้ตามบัญญัติทั้ง 10 ประการ ที่กล่าวข้างต้นนี้ได้ ก็จะขึ้นชื่อว่าเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวที มีความเคารพพ่อ – แม่ ซึ่งเป็นเสมือนพระในบ้านที่ควรเคารพบูชาเป็นอันดับแรก ถือได้ว่าเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิต อันจะนำมาซึ่งความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นศิริมงคลมาสู่ตนเอง
โปรดอย่าลืมว่า…การทำบุญอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับการทำบุญกับพระในบ้าน นั่นก็คือพ่อ-แม่ของเรานั่นเอง

หนุ่มวินซิ่งจยย.กลับหาเมีย เสียหลักชน6ล้อขาขาดดับ!

หนุ่มวินมอไซค์รับจ้างขี่จยย.กลับบ้านหาเมียที่จ.เชียงใหม่ ซิ่งจยย.แซงไม่พ้น เสียหลักข้ามเลนชนบรรทุกหกล้อขาขาดดับคาที่
วินมอไซ-ชนดับเมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 4 ก.ค. พ.ต.ท.เสถียร พันธริยเสถียร สารวัตรสอบสวน สภ.เถิน จ.ลำปางได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถบรรทุกหกล้อชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิต บริเวณเกิดบนถนนพหลโยธินสายลำปาง-ตาก ระหว่างกิโลเมตรที่ 609-610 เขตบ้านหนองโสน หมู่ 7 ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง จึงพร้อมหน่วยกู้ภัยเถินบุรี และสมาคมกู้ภัยออมบุญเถิน รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรถจักรยาน ยี่ห้อฮอนด้า สีดำ ทะเบียนป้ายเหลือง 1 กฉ 5229 กรุงเทพมหานคร สภาพพังยับเยินล้มอยู่

กลางถนนข้าวของกระจัดกระจายใกล้กันพบศพผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือ นายองอาจ เหลืองทอง อายุ 42 ปี อยู่ที่ 80/2 หมู่ 9 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี สภาพศพนอนคว่ำหน้ามีบาดแผลตามร่างกาย ขาข้างซ้ายท่อนล่างขาดกระเด็นไปอยู่กลางถนน ส่วนรถคู่กรณีเป็นรถบรรทุกหกล้อ ฮีโน่ สีขาว ทะเบียน 70-6865 เชียงใหม่ บริเวณด้านขวาของรถมีร่องรอยการถูกเฉี่ยวชนทราบชื่อคนขับรถคือ นายธีระพงษ์ บังคมเนตร อายุ 40 ปี อยู่ที่ 235 หมู่ที่12 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ที่เกิดเหตุ
               
จากการสอบสวนทราบว่าถนนในช่วงดังกล่าวเป็นถนนวิ่งสวนเลนกัน เนื่องจากถนนอีกช่องทางได้ปิดเพื่อทำการซ่อมถนน โดยรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวได้ขับมาจากทาง จ.ตาก และรถบรรทุกพ่วงได้ขับมาจาก จ.ลำพูน มุ่งหน้าไปเข้ากรุงเทพ โดยเมื่อมาถึงจุดดังกล่าวพบว่ารถจักรยานยนต์ได้ขับรถเสียหลักพุ่งข้ามไปอีกเลน ซึ่งมีรถบรรทุกดังกล่าวสวนมาพอดี จึงถูกพุ่งชนเข้าอย่างจัง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทราบว่าผู้ตายได้มีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ที่ กทม.โดยผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาจากกรุงเทพ เพื่อจะกลับไปหาภรรยาที่ จ.เชียงใหม่ แต่พอมาถึงที่เกิดเหตุคาดว่าน่าจะขับรถแซงคันข้างหน้าแต่ไม่พ้นจึงเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว….